Штампа

Свети Сава 27.01.2020.

on .

Свети Сава - Школска слава

27.01.2020.

 • DSC_0528
 • DSC_0530
 • DSC_0531
 • DSC_0533
 • DSC_0534
 • DSC_0538
 • DSC_0540
 • DSC_0542
 • DSC_0543
 • DSC_0546
 • DSC_0548
 • DSC_0551
 • DSC_0552
 • DSC_0553
 • DSC_0554
 • DSC_0555
 • DSC_0556
 • DSC_0557
 • DSC_0558
 • DSC_0559
 • DSC_0561
 • DSC_0564
 • DSC_0566
 • DSC_0567
 • DSC_0568
 • DSC_0569
 • DSC_0570
Штампа

Распоред полагањa испита за ванредне ученике у јануарском року

on .

Распоред испита за ванредне ученике у јануарском року шк.2019/2020. године

 

Писмени део испита српског језика и књижeвности одржаће се у среду, 15.01.2020. године у 10.55 часова.

 

Усмени део испита из српског  језика и књижeвности одржаће се у четвртак, 16.01.2020. године у 10.00 часова.

 

Испит из хемије одржаће се у четвртак, 23.11.2020.године у 14.20 часова.

 

Испит из рачунарства и информатике одржаће се у понедељак, 20.01.2020.године у 15.25 часова.

 

Писмени део испита из енглеског језика одржаће се у четвртак, 16.01.2020. године у 09.00 часова.

 

Усмени део испита из енглеског језика одржаће се у петак, 17.01.2020. године у 9.10 часова.

 

Писмени део испита из француског језика одржаће се у уторак, 21.01.2020. године у 16.15 часова.

 

Усмени део испита из француског језика одржаће се у среду, 22.01.2020. године у 16.15 часова.

 

Испит из биологије одржаће се у среду, 29.01.2020.године у 13.25 часова.

 

Испит из историје одржаће се у петак, 31.01.2020.године у 13.25 часова.

Штампа

Подстицање предузетништва кроз часове латинског језика

on .

У среду, 11.12.2019.године, у згради Гимназије у Обреновцу, организована је хуманитарно-продајна изложба уметничких радова и разних слатких производа који датирају из времена Старог Рима, ученика I разреда (I - 1/2/3) и II  разреда (II - 1/2/3).

Кроз пројектне радове из латинског језика, усмеравани ка истраживачком и креативном групном раду, код ученика и предметног наставника развила се идеја о  усмеравању ка развијању предузетничких компентенција. Маштовити и креативни ученици су показали своју умешност у изради макета, накита, костима, колача, цртежа, разних сувенира, писаљки из доба Старог Рима. Певало се на латинском језику, а неки ученици су показали завидан уметнички перформанс, играјући уз италијанску, или музику Старог Рима.

 

Наставник предметне наставе

Милица Радосављевић

 

 

 • DSC_0496
 • DSC_0510
 • DSC_0511
 • DSC_0512
 • DSC_0513
 • IMG_20191211_131657
 • IMG_20191211_131703
 • IMG_20191211_131711
 • IMG_20191211_131716
 • IMG_20191211_131722
 • IMG_20191211_131742
 • IMG_20191211_131749
 • IMG_20191211_131800
 • IMG_20191211_131804
 • IMG_20191211_131814
 • IMG_20191211_131823
 • IMG_20191211_131832
 • IMG_20191211_132216

 

Штампа

Екскурзија - плаћање и изглед уплатнице

on .

У табели је исписана висина рате по годинама и динамика уплата.

Број рате

1.година

2.година

3.година

4.година

Датум уплате

1. рата

1.730,00 дин.

1.590,00 дин.

3.060,00 дин.

5.890,00 дин.

До 03.12.2019. године

2. рата

1.730,00 дин.

1.590,00 дин.

3.060,00 дин.

5.890,00 дин.

До 27.12.2019. године

3. рата

1.730,00 дин.

1.590,00 дин.

3.060,00 дин.

5.890,00 дин.

До 27.01.2020. године

4. рата

1.730,00 дин.

1.590,00 дин.

3.060,00 дин.

5.890,00 дин.

До 27.02.2020. године

5. рата

1.750,00 дин.

1.580,00 дин.

3.030,00 дин.

5.890,00 дин.

До 27.03.2020. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример уплатнице :

 

Уплатнице се чувају, а по потреби се предају одељењским старешинама.

 

 

 

 

Сагласности за малолетне ученике за излазак из земље - оверава се код нотара!

Путовање малолетних лица преко границе

По важећем Закону о путним исправама Републике Србије, за малолетна лица захтев за издавање путне исправе подноси један од родитеља, уз писану сагласност другог родитеља, односно другог законског заступника или старатеља.

Приликом граничне провере малолетних лица, полицијски службеник посебну пажњу обраћа да ли малолетно лице путује само или у пратњи другог лица.

За прелазак државне границе малолетно лице, држављанин Републике Србије до навршене 16. године живота, када путује само или у пратњи другог лица које му није родитељ или законски заступник, мора поседовати оверену сагласност оба родитеља, ако заједнички врше родитељско право, или законског заступника.

Уколико граничним проверама приступи малолетно лице коме је за прелажење државне границе потребна законом прописана сагласност, а исту не поседује, полицијски службеник граничне полиције ће о томе одмах обавестити надлежну полицијску управу ради даљег поступања и предузимања мера из њихове надлежности.

 

 

 

Здравствени лист - оверава се код изабраног лекара најдуже 7 дана од реализације екскурзије

и потребан је за извођење екскурзија дужих од 2 дана!