Штампа

Списак секција

on .

Секција

Име и презиме

Рецитаторска секција

Јасмина Којић

Драмска секција

Драгана Симић

Драмска секција на француском

Љиљана Остојић Зечевић

Рецитаторска секција на руском

Гордана Петровић

Литерарна

Милица Кнежевић

Лингвистичка

Марија Џаковић Илић

Секција из социологије

Иван Јовановић

Ликовна

Горан Десанчић

Секција за физику

Емилија Старчевић

Историчарска секција

Марија Сретеновић, Жељана Милосављевић

Биолошка секција

Драгица Маринчић

Преводилачка секција на немачком

Татјана Димитријевић

Шаховска

Урош Матић

Хор

Александра Марковић

Хемијска

Ђорђе Бобан

Информатичка

Снежана Алексић, Ана Велимировић-Шаламон, Јована Ђотуновић

Математичка

Зорица Гргић, Светлана Михаиловић и Маја Јагодић

Спортске секције

Сретен Николић и Александар Ђорђевић

Секција за латински језик

Миладин Павловић