Штампа

Упис

on .

Гимназија у Обреновцу у новој школској години је уписuje 120 ученика првог разреда, распоређених у два одељења друштвено – језичког смера, једно одељење општег смера и једно одељење природно – математичког смера.


По смеровима то  изгледало овако :

BGOB GA 4R01S    Друштвено - језички смер............. 60 ученика

BGOB GA 4R03S                   Општи тип ............. 30 ученика

BGOB GA 4R04S    Природно - математички смер ...... 30 ученика


Процес уписа је исти као и претходне године, то јест ученици завршних разреда основних школа у Србији ће бити уписивани на основу освојених бодова из претходног школовања и квалификационих испита из српског језика и књижевности, математике и комбинованог теста. Након објављених резултата квалификационих испита, ученици ће попуњавати листе жеља на основу којих ће, а према укупном броју освојених бодова, компјутерски програм извршити расподелу ученика по школама. Праг за упис четворогодишњег образовања  износи 50 бодова. Након објављивања коначних листа са распоредом, ученици ће се уписивати у средње школе у које су распоређени.

Оно што је јако битно, а то је да

ученци који уписују Гимназију имају директну проходност на све државне факултете!!!

 

В А Ж Н О ! ! !

БРОЈ БОДОВА ЗА УПИС ВАРИРА

У ЗАВИСНОСТИ ОД РЕЗУЛТАТА НА ТЕСТОВИМА У ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ КАДА СЕ ПОЛАЖУ

И ДОСТА ЈЕ РАЗЛИЧИТ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ,

ТАКО ДА ТО НИЈЕ МЕРИЛО ПРИ УПИСУ!!!

 

Потребан број бодова за упис у по годинама :

 

2015/2016

Друштвено-језички смер - Мин. бодова 70,29

Општи смер - Мин. бодова 80,33

Природно-математички смер - Мин. бодова 87,25

2016/2017

Друштвено-језички смер - Мин. бодова 72,26

Општи смер - Мин. бодова 71,13

Природно-математички смер - Мин. бодова 69,21

2017/2018

Друштвено-језички смер - Мин. бодова 76,86

Општи смер - Мин. бодова 92,00

Природно-математички смер - Мин. бодова 88,67

2018/2019

Друштвено-језички смер - Мин. бодова 77,14

Општи смер - Мин. бодова 69,33

Природно-математички смер - Мин. бодова 84,16

2019/2020

Друштвено-језички смер - Мин. бодова 78,58

Општи смер - Мин. бодова 78,44

Природно-математички смер - Мин. бодова 87,93

 

ВЕОМА ВАЖНО!!!

Приликом попуљавања листе жеља, обавезно упишите шифре смерове по редоследу, од првог који највише преферирате, па редом остале који су могућа алтернатива.

 

 

 

Позивамо Вас да упишете Гимназију у Обреновцу!

ГИМНАЗИЈА - ВАШ ПРОЗОР У БУДУЋНОСТ!!!