Штампа

Изборни програми за школску 2024/2025 годину за 1, 2 и 3 разред

on .

Ученици се у 1. и 2. години школовања опредељују за 2 од 4 понуђена изборна програма.

Гимназија у Обреновцу ученицима 1. и 2. године може да понуди следећа 4 изборна програма :

1) ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

2) УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

3) ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО

4) ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

 

Ученици се у 3. години школовања опредељују за 2 од 5 понуђених изборних програма.

Гимназија у Обреновцу ученицима 3. године може да понуди следећих 5 изборних програма :

1) Уметност и дизајин

2) Религије и цивилизације

3) Основи геополитике

4) Економија и бизнис

5) Образовање за одржив развој

 

Минималан број ученика који је потребан да би се формирала група је 15.

Ако нема довољног броја ученика за програм за који су се изјаснили, ти ученици се пребацују да слушају програм за који се пријавио већи број ученика.