Штампа

Екскурзија - 4. рата и начин попуњавања уплатнице

on .

Почиње уплата 4. рате за екскурзију!

 

1. разред - 2.600,00 динара

2. разред - 2.400,00 динара

3. разред - 3.700,00 динара

4. разред - 7.150,00 динара

 

Уплате до 20.02.2024. године

 

 

ВЕОМА ВАЖНО!

Уплатницу попунити искључиво на следећи начин :

 

Уплатилац : Име и презиме ученика-уплатиоца, адреса становања

Сврха уплате : Име и презиме ученика, одељење и број рате

Прималац : Гимназија у Обреновцу, Милоша Обреновића 90, Обреновац

Шифра плаћања : 153 или 189 ако је плаћање на шалтеру, а 253 или 289 ако је електронско плаћање

Износ рате : горе је наведено за сваки разред који износ треба да се уплати

Рачун примаоца : 840-31568845-28

Модел : 97

Позив на број : 1501685160174237800

 

ВЕОМА ВАЖНО!

ВОДИТИ РАЧУНА ДА СЕ ТАЧНО УПИШЕ МОДЕЛ И ПОЗИВ НА БРОЈ ДА ПАРЕ НЕ ОДУ НА РАЧУН ДРУГЕ ШКОЛЕ!

У РУБРИКУ - СВРХА УПЛАТЕ - НАВЕСТИ ИСКЉУЧИВО СЛЕДЕЋИМ РЕДОСЛЕДОМ - ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊЕ И КОЈА ЈЕ РАТА ПО РЕДУ!

 

МОЛИМО ВАС ДА ИСПОШТУЈЕТЕ СВЕ ШТО ЈЕ ОВДЕ НАПИСАНО ЈЕР ШКОЛА НЕ ОДГОВАРА ЗА ПОГРЕШНЕ УПЛАТЕ!

 

 

 

 

 

 

Здравствени лист - оверава се код изабраног лекара најдуже 7 дана од реализације екскурзије

и потребан је за извођење екскурзија дужих од 2 дана!