Штампа

Промена у календару рада, 15. и 16.04. наставни дани

on .

На основу измене Правилника о календару образовно-васпитног рада за шк.2019/2020.год.

15. и 16.04.2020. (среда и четвртак) су наставни дани и настава на даљину се рализује по важећем распореду часова за тај дан.