Штампа

Осигурање ученика за шк.2020/2021.год.

on .

Обавештавају се родитељи и ученици Гимназије у Обреновцу, да одлуком Савета родитеља, за осигуравајућу кућу је изабрана фирма АМС осигурање, а годишња премија осигурања по ученику износи 300,00 динара и од данас почиње добровољна уплата осигурања за ову школску годину.

 

Полисом осигурања ученика од последица несрећног случаја (незгоде) су покривени следећи осигурани случајеви, са наведеним осигураним сумама и премијом осигурања:

1.         Трајни инвалидитет -                                                                     540.000,00  РСД

2.         Смрт услед незгоде -                                                                       420.000,00  РСД

3.         Лом кости -                                                                                            8.200,00  РСД

4.         Трошкови лечења -                                                                        270.000,00  РСД

5.         Хирушка интервенција услед незгоде -                                        7.000,00  РСД

 

 

На доњем примеру уплатнице су сви подаци које је неопходно уписати, а ученици попуњавају уплатницу  искључиво на своје име и презиме, а због најмање провизије препорука је да се уплата изврши електронски или у Трезору НБС (доказ о уплати предати одељењском старешини).

 

 

Жиро рачун број : 840 - 1341760 - 57

 

Последњи рок за уплату је 25.09.2020.год.

 

ВАЖНО!!!

Информација за уговарача осигурања/осигураника од АМС осигурања

 

Како је осигурање искључиво добровољно, самим тиме што сте прочитали ове информације и уплатили осигурање, дали сте сагласност на дату понуду и сложили се са условима осигурања.