Који предмет највише волим у Гимназији?


Statistics:

Српски језик
Votes: 2
8%  
Енглески језик
Votes: 0
0%  
Француски језик
Votes: 0
0%  
Руски језик
Votes: 0
0%  
Немачки језик
Votes: 3
12%  
Латински језик
Votes: 2
8%  
Филозофију
Votes: 2
8%  
Социологију
Votes: 1
4%  
Психологију
Votes: 0
0%  
Историју
Votes: 1
4%  
Географију
Votes: 1
4%  
Биологију
Votes: 4
16%  
Физику
Votes: 2
8%  
Хемију
Votes: 0
0%  
Математику
Votes: 1
4%  
Информатику
Votes: 1
4%  
Ликовну културу
Votes: 1
4%  
Музичку културу
Votes: 1
4%  
Физичко васпитање
Votes: 2
8%  
Грађанско васпитање
Votes: 1
4%  
Верску наставу
Votes: 0
0%  

Number of Voters   25
Start Voting   2012-10-19 15:15:56
End Voting   2018-06-28 00:00:00